Friday, 6 June 2014

Lancia Lybra & MG ZT

Dzisiaj robimy małe porównanie. Dwa modeliki Lancia Lybra (Solido) i MG ZT (Vanguards).
Today we’re having a little comparison. Two models Lancia Lybra (Solido) and MG ZT (Vanguards).


Pierwsze wrażenie/First impression
Oba modeliki sprawiają dobre wrażenie. Proporcje są dorze dobrane zarówno  w Lancii jak i w MG. Poziom szczegółów też jest zadowalający w obu modelikach. Mały minus należy się natomiast Lancii (a właściwie firmie Solido) za zbyt wysokie zawieszenie względem oryginału oraz lakier ktróry w zależności od oświetlenia potrawi wyglądać lekko tandetnie. Takich problemów nie ma MG. Jego lakier wygląda bardzo ładnie niezależnie od oświetlenia, a i wysokość zawieszenia jest prawidłowa.

Both models look good. The proportions are correct in both the Lancia and the MG. The level of detail is also pleasing in both of the models. Small criticism goes towards Lancia (or more precisely towards Solido) for too high a suspension compared to the original, but also the paintjob which, depending on the lighting, can look slightly cheap. These problems don’t apply to the MG. It’s paintjob look really smart regardless of the lighting and the height of the suspension is also correct.
MG 6/10      Lancia 6/10

Wnętrze/Interior
Tutaj mamy wyraźną przewagę firmy Solido i Lancii. Środek jest jasny więc wszystko widać bardzo wyraźnie. Poziom odwzorowania jest bardzo wysoki. Widać pojedyncze przyciski, malowane wyświetlacze. Są nawet drewnopodobne wstawki i profilowane fotele. Na tym tle, MG od firmy Vanguards wypada blado. Wnętrze jest czarne a szybki nie są opuszczone więc nic tam nie wypatrzymy.

Here we have a very noticeable predominance of Solido and its Lancia. The interior is light, so everything can be clearly seen. The level of detail is very high. You can see separate buttons, painted-on displays. There are even fake woodwork and textured seats. Compared to this, MG by Vanguards looks miserable. The inside is black and the windows are not pulled down, so we won’t be able to see anything in there.
MG 5/10      Lancia 9/10

Przód/Front
W obu przypadkach wykonanie przodu  jest podobne do odwzorowania tyłu.Solido w Lancii zadbało o szczegóły. Wszystkie światła są wykonane z plastikowych elementów, w przeciwieństwie do modelu MG firmy Vanguards. Tutaj osobne są tylko główne reflektory. Światła przeciwmgielne są niestety malowane, co obniża ocenę. Również wloty powietrza nie są wykonane z taką starannością jaka ma miejsce w Lancii od Solido. Paradoksalnie jednak, to MG sprawia lepsze wrażenie patrząc od przodu. Lancii brakuje trochę „tego czegoś”. Winny może być kolor.

In both cases the finish of the front is similar to that of the back. Solido in the Lancia model paid attention to detail. All of the lights are made from clear plastic elements, in contrary to the MG model by Vanguards. Here only the headlights are made from spate plastic. The fog lights are painted, which lowers the note. The grills are also not as nicely made as those in the Lancia. Strangely enough though, MG is the one who makers a better overall impression at the front. Lancia lacks a bit of the “x factor”. Perhaps the colour might be at fault for this.
MG 6/10      Lancia 6/10Tył/Rear
Po raz kolejny widać że oba modeliki reprezentują bardzo podobny poziom wykonania. Obaj producenci (Solido i Vanguards), wyłapali charakterystyczne dla każdego modelu detale i postarali się je odwzorować. Dobrze wykonane są światła a miłym dodatkiem są tablice rejestracyjne – nie zawsze jest to regułą nawet w droższych modelach. Lancia traci punkt za wydech. Nie dość że wykonany jest nie najlepiej, to umieszczono go niepotrzebnie. W prawdziwym samochodzie wogóle go nie widać.

We can once again see that both diecast models present a very similar level of detail. Both of the manufacturers (Solido and Vanguards), managed to capture the characteristics of each of the models. The rear lights are done well and the number plates are a very nice addition – this isn’t a standard even in the more expensive models. Lancia loses a point for its exhaust pipe. It is not only done rather poorly, but it is also not needed. In the real model the exhaust isn’t visible at all.
MG 6/10      Lancia 5/10

Detale/Details
Ta partia nieznacznie na korzyść Lancii. Jako napisałem wcześniej wszystkie światła wykonane są z osobnych przezroczystych plastikowych elementów. Również klamki są osobnymi elementami, co w tej wielkości modelików jest ewenementem. Felgi w Lancii też są lepiej odwzorowane. Produkt firmy Vanguards we wszystkich wyżej wymienioncyh aspektach musi uznać wyższość rywala. Ma w zanadrzu jednak kilka ciekawostek. Pierwsza to typowe dla tej firmy cieniutkie, dobrze odwzorowane wycieraczki. Druga to resory. Tak, ten modelik jest typowym resorakiem! Model MG ZT nadrabia trochę lepiej odwzorowanymi lusterkami (te z Lancii są dziwacznie wygięte), jednak ogólnie więcej szczegółów znajdziemy w Lancii.

This part is slightly in favour of Lancia. Like I wrote earlier, all of the lights are made from separate, clear plastic elements. The door handles are also made from separate elements, which is a rarity in this scale of models. The wheels of the Lancia are better detailed. The Vanguards product, trails behind in all of the above aspects. It does however have a few interesting touches. The first one, typical for this company, is the thin and highly detailed windscreen wipers. The second are springs in the suspension, which make it almost a Matchbox! The MG ZT model is also slightly better in terms of the wing mirrors (those in Lancia are strangely bent), however overall we’ll find more details in the Lancia.
MG 6/10      Lancia 7/10MG ZT: 29 pts.          Lancia Lybra: 33 pts.
Lancia firmy Solido zwyciężyła głównie dzięki lepiej odwzorowanemu wnętrzu. W pozostałych kategoriach oba modeliki wypadły bardzo podobnie.
Lanica from Solido won mainly thanks to its better detailed interior. In other criteria both models peformed very similarly.
No comments:

Post a Comment