Sunday 2 June 2019

Fiat Panda 45 1984 (Minichamps)


Nie od dziś wiadomo, że Fiat jest specjalistą od tworzenia miejskich samochodów. Każdy model tej włoskiej firmy cieszy się dużą popularnością i nie inaczej jest w przypadku Pandy pierwszej generacji.

Autko w gamie Fiata sprawowało rolę następcy modelu 126, choć ze względu na specyfikę polskiego rynku, było postrzegane u nas jako model o klasę wyższy. Prace projektowe rozpoczęto w drugiej połowie lat 70., a myślą przewodnią było stworzenie możliwie najprostszego i taniego w eksploatacji samochodu. Założenia przyświecające konstruktorom świetnie oddają słowa Giorgetto Giugiaro, odpowiedzialnego za design modelu: „Panda jest jak para jeansów. Taka prosta, praktyczna część ubioru, bez szaleństw”. Przyznacie, że to opis mocno różniący się od dzisiejszych rozdmuchanych sloganów reklamowych. Był to jednak opis szczery i prawdziwy. Prosty kształt nadwozia, spartańskie wnętrze, słabe silniki – jest to z pewnością jeden z najbardziej ascetycznych samochodów lat 80.
Taki spartański charakter nie odstraszał jednak nabywców, szczególnie na rodzimym, włoskim rynku. Wręcz przeciwnie – w 1981 roku, rok po debiucie, Panda miała rekordowy, 60-procentowy (!) udział we włoskim rynku nowych samochodów!  Popularność utrzymywała się przez lata i we Włoszech auto zapracowało sobie na status kultowego.

Tajnikami tak wielkiego sukcesu były niska cena i koszty utrzymania oraz… funkcjonalność. Choć Panda ma długość 3,38m i troje drzwi, w swoim czasie uznawana była za pojazd nadzwyczaj funkcjonalny. Auto skrywa dość duży bagażnik (270 l) a tylną kanapę można składać i przesuwać. Można też całkowicie rozłożyć wszystkie fotele i kanapę, zmieniając wnętrze Pandy w łóżko. Dodatkowo, w pierwszych seriach modelu, można było zdemontować tapicerkę oraz boczki drzwi aby je wyprać.

Początkowo Panda oferowana była z dwoma silnikami benzynowymi. 30 konną, dwucylindrową jednostką 652ccm pochodzącą z Fiata 126 oraz czterocylindrową, 45 konną o pojemności 903ccm z modelu 127. Te dwie wersje, oprócz oznaczeń, można odróżnić od siebie umiejscowieniem grilla. W Pandzie 30 znajduje się po lewej stronie, w Pandzie 45 po prawej.

W 1982 roku Fiat wprowadził do oferty model 45 Super. Jak wskazuje nazwa, był to model ulepszony. Samochód zyskał lepsze wyposażenie oraz pięciostopniową skrzynię biegów. Na zewnątrz, największe zmiany zaszły z przodu - Panda otrzymała dużą atrapę chłodnicy z czarnego tworzywa z dużym logiem Fiata. Pozostałe wersje produkowano pod nazwą Comfort.

W listopadzie 1984 roku we wszystkich wersjach pojazdu zastosowano zmiany z modeli Super i wprowadzono nowe wersje wyposażenia: L, CL i S. Właśnie model z tego okresu przedstawia miniatura Minichamps.

Dwa większe liftingi przeprowadzono w 1986 i 1991 roku. Przez następne lata samochód jednak systematycznie modyfikowano, głównie zmieniając wykończenie wnętrza i wyposażenie.

Auto utrzymało się w sprzedaży aż do roku 2003, jednak pod koniec produkcji oferowano je tylko we Włoszech. W połowie lat 90. Pandę na rynkach Europejskich z powodzeniem zastąpiły Fiaty Cinquecento i Seicento.

O miniaturze
Czerwona Panda firmy Minichamps to bardzo udany model. Idealnie dobrane proporcje nadwozia ozdobione są świetnie wyglądającym czerwonym lakierem oraz wiernie odwzorowanymi detalami jak oznaczenia modelu czy kształt felg. Wizerunek modelu dodatkowo poprawiają reflektory w których nie widać bolców mocujących. Mała rzecz, a różnica wielka.

Wnętrze prezentuje się równie nienagannie co nadwozie. Pomalowane na czarno-beżowo, jak w prawdziwej Pandzie, wygląda bardzo realistycznie. Smaczku dodaje logo Fiata na kierownicy.

Reasumując - trudno się do czegokolwiek przyczepić. Modelik wygląda cudownie! Pewnym minusem może być tylko brak tablic rejestracyjnych. Z drugiej strony - można je stosunkowo łatwo dorobić we własnym zakresie, co też uczyniłem.

*********
It’s no big news that Fiat is a specialist when it comes to creating small cars. Every small model this Italian company is successful and first generation Panda is no exception.

In Fiat’s line-up, this tiny car played the role of a successor to the 126 model. Initial works began in the late 70s and the primary goal was to create the simplest and cheapest to run car possible. The project brief was skilfully reflected in words of Giorgetto Giugiaro, who was responsible for model’s design: “The Panda is like a pair of jeans, that simple, practical, no frills piece of clothing”.  You’ll admit that it’s a description vastly different from today’s blown out of proportion marketing slogans. It was however a sincere and honest description. A simple shape, spartan interior, sluggish engines – it surely is one of the most ascetic cars of the 80s.

That spartan character didn’t scare away the customers, especially in the home Italian market. Quite the opposite – in 1981, one year after its debut, Panda had a record 60% (!) share in the Italian new car market. The sales were strong for years and in Italy the first Panda gained a cult car status.
The secret to such big success was low price and running costs and also…practicality. Despite having 3,38m in length and three doors, Panda was deemed in its time as an incredibly practical car. The car sports a relatively large boot (270 l), whilst rear seats could be folded and moved. Front and rear seats could also be folded flat to convert Panda’s interior into a bed. Additionally, the first Pandas featured removable and washable seat covers, door trims and dashboard cover.

Initially, Panda was offered with two petrol engines. A 30hp, 652 cc straight-two-cylinder unit adopted from the 126 model and a four-cylinder, 45hp, 903ccm engine from the 127. The two variants, apart from badges, can be distinguished by the position of the front grille. In Panda 30 it is shifted to the left, in Panda 45 to the right.

In 1982 Fiat introduced the Panda 45 Super. As the name suggests, it was an improved model. The car gained better trim and a five-speed gearbox. On the outside, the biggest changes were visible at the front – Panda received a new black plastic grille with Fiat’s big logo. Previous specification models were continued as the "Comfort" trim.

In November 1984 all the models received design features of the “Super” variant and new trims were introduced: L, CL and S. A model from this period is represented by Minichamps’ miniature.

Two major facelifts were done in 1986 and 1991. In the following years however, the car was continuously modified, mostly by altering interior finish and trim levels.

The car was sold until 2003, but towards the end of its production it was only offered in Italy. In the mid-90s, Panda was successfully replaced in the European markets by Fiat Cinquecento and Seicento.

About the miniature
Minichamps' red Panda is a very good model. Perfectly captured proportions of the car's body are decorated with magnificently looking red paint and meticulously replicated details, such as badges and wheel trims. Model's appearance is further improved by headlamps without visible mounting pins. A small thing, but makes a great difference.


The interior looks equally impeccable. Painted in black and beige, like in the real Panda, it looks very realistic. Fiat's logo on the stering wheel is a tasteful addition to this.

In summary - it's really tricky to fault anything. The model looks marvellous! A potential flaw could be the lack of number plates. On the other hand - they are fairly easy to add yourself, which I did do.Fiat Panda 45 1984 (1:43)
by Minichamps, Ltd edition of 3024 pcs

FSO Warszawa 203 Kombi 1965 (IST Models)

  Choć wielu uważa Warszawę kombi za jeden z najładniejszych samochodów z tego okresu, pochodzących z bloku wschodniego, nie stworzono jej b...