Thursday 26 December 2019

Seat Ibiza GLX 1984 (Coches Inolvidables)


Ibiza to dla Seata model przełomowy. Po latach kopiowania modeli Fiata w 1984 roku hiszpańska firma w końcu zaprezentowała samochód, który ich kopią nie był. Wprawdzie podwozie bazowało na Fiacie Ritmo, jednak Hiszpanie sami zaprojektowali wnętrze a za projekt nadwozia odpowiadał Giorgetto Giugiaro i niemiecki Karmann. W opracowaniu silników Seatowi pomagało samo Porsche, czym Hiszpanie chętnie się chwalili, umieszczając tabliczkę „System Porsche” na pokrywie silnika. Co ciekawe, za możliwość umieszczenia takiej informacji, Porsche zażyczyło sobie 7 marek niemieckich za każdy sprzedany egzemplarz Ibizy.

Pierwszy egzemplarz zjechał z linii montażowej fabryki w Zona Franca w Barcelonie dnia 27 kwietnia 1984 roku a światowa premiera miała miejsce kilka miesięcy później, na salonie samochodowym w Paryżu. Ibiza była samochodem segmentu B, lecz dzięki użyciu płyty podłogowej z kompaktowego Ritmo, była jednym z najprzestronniejszych modeli w swojej klasie.
Ibizę od początku oferowano w wersji 3-drzwiowej. Praktyczny wariant 5-drzwiowy pojawił się w roku 1986. Dwa lata później model przeszedł drobny lifting a w roku 1991 kolejny, znacznie gruntowniejszy, po którym auto otrzymało przydomek Ibiza New Style. Produkcję zakończono w 1993 roku, po wyprodukowaniu 1,3 mln egzemplarzy.

Na tym historia się jednak nie kończy, gdyż w 1997 roku chiński producent samochodów Nanjing Automobile Group wykupił licencję na produkcję tego modelu pod własną marką Nanjing Yuejin Eagle i później Soyat. Wytwarzano go do 2008 roku.


O miniaturze
Oto pierwszy Seat w mojej kolekcji. W przeciwieństwie do większości modeli na blogu, nie w skali 1: 43 a w stosunkowo niszowej 1:24. Dlaczego skala 1:24 tak mocno ustępuje popularnością skalom 1:43 i 1:18? Może dlatego, że większość dostępnych modeli w tej skali pochodzi od firm Welly czy Maisto, traktowanych z przymrużeniem oka przez środowisko kolekcjonerskie? Albo przyczyną jest stosunkowo mały wybór modeli? Trudno jednoznacznie stwierdzić. Ta czerwona Ibiza udowadnia jednak, że skala 1:24 warta jest uwagi.

Jak to kilkakrotnie już się zdarzało, na model natrafiłem przypadkiem, przeglądając internet. Tym razem była to strona carmodel.com. Lubię motoryzację lat 80., więc kiedy ujrzałem zdjęcie czerwonej Ibizy, bez wahania kliknąłem w obrazek. Model na zdjęciach prezentował się bez zarzutu (znacznie lepiej od swojego odpowiednika w skali 1:43). Cena poniżej 20 euro też kusiła… Więcej przekonywania nie potrzebowałem. Ibiza powędrowała prosto do koszyka.

Modelik dotarł do mnie w dwa tygodnie temu. Po wypakowaniu go z pudełka utwierdziłem się w przekonaniu, że jego zakup był strzałem w dziesiątkę. Bardzo dobrze odwzorowano proporcje samochodu, warstwa lakieru nie ma skaz a oznaczenia modelu są idealne. Wygląd miniatury poprawiają też ładnie wykończone odbłyśniki przednich i tylnych świateł. Poziomem wykonania Ibiza 1:24 bije na głowę swojego odpowiednika w skali 1:43, szczególnie jeśli chodzi o proporcje nadwozia. Jest to o tyle dziwne, że obie miniaturki wydała ta sama firma – Edicola/IXO. W większym modelu niektórzy mogą się przyczepić do braku otwieranych elementów, co akurat dla mnie nie jest wadą w tej skali, bo dzięki temu autko wygląda naturalniej.


Czy skala 1:24 ma szansę wyjść z cienia popularniejszych skali? Na pewno na to zasługuje. Kosztuje mniej niż modele w skali 1: 43 uznanych producentów, oferując podobny poziom odwzorowania. Dzięki temu, że modele w tej skali są większe, to szczególnie na zdjęciach lepiej udają prawdziwe samochody. Łatwiej też dostrzec subtelne szczegóły takie jak oznaczenia modelu.


Od jakiegoś czasu, modę na skalę 1: 24 starają się rozkręcić zagraniczne wydawnictwa, wprowadzając do sprzedaży serie z modelami w tej skali. Po Francji, Rosji i Hiszpanii, przyszła pora na Polskę. W tym roku firma Hachette wydała w naszym kraju pilotażową serię kultowych modeli w skali 1:24. Jest więc szansa że i u nas ta skala zyska na popularności i nastawienie do niej ulegnie zmianie. O ile oczywiście jakość będzie porównywalna do prezentowanej Ibizy.

P.S. Wszystkim czytelnikom bloga życzę szczęśliwego Nowego Roku 2020! ********
The Ibiza is a breakthrough model for Seat. After years of copying Fiat’s models, in 1984 the Spanish firm finally presented a car that wasn’t their copy. Although the chassis was derived from the Fiat Ritmo, the Spanish designed the interior themselves whilst the car’s bodywork was designed by Giorgetto Giugiaro and the German manufacturer Karmann. The rumour has it that the Ibiza’s shape was in fact a development of a project for the Golf II, which Volkswagen earlier rejected. We actually have more German motifs here, because Porsche itself helped Seat in the development of the engines, a fact that was eagerly highlighted by the Spanish who placed a “System Porsche” badge on the engine cover. Interestingly, for the possibility of sharing this information, Porsche demanded 7 German marks per Ibiza sold.

The first Ibiza rolled of the assembly lines in the Zona Franca in Barcelona on 27th April 1984 with the world premiere taking place a few months later at the Paris Motor Show. The Ibiza was a B-segment car, but thanks to the use of a platform from the Ritmo, it was one of the most spacious models in its class.


From the very beginning the Ibiza was offered in a 3-door bodywork. The practical 5-door variant appeared in 1986. Two years later the model received a minor facelift and in 1991 another, much more severe one, after which the car was named Ibiza New Style. The production ended in 1993, after making 1.3 mln units.

The story doesn’t end there however, because in 1997 the Chinese automaker Nanjing Automobile Group bought a license for manufacturing this model under its own brand, Nanjing Yuejin Eagle and later Soyat. It was made until 2008.


About the miniature
Here is the first Seat in my collection. Unlike most models on the blog, it’s not in 1:43 scale, but in a relatively niche 1:24. Why is the 1:24 scale so significantly less popular than 1:43 and 1:18 scales? Maybe it’s because the majority of models available in this scale is manufactured by companies such as Welly or Maisto, which are taken semi-seriously in the diecast collector world? Or perhaps it’s down to a relatively limited choice of models? It’s difficult to come to a definitive conclusion. This red Ibiza proves however, that the 1:24 scale is worth the attention.

As was the case on few occasions before, I came across this model accidentally while browsing the internet. This time, it was the carmodel.com site. I like cars of the 80s, so when I noticed a photo of the red Ibiza, I clicked it without hesitation. The model looked flawless in the photos (much better than its counterpart in 1:43 scale). A price below 20 euros was also enticing... I needn’t more convincing. Ibiza went straight to the shopping basket.

The model was delivered to me two weeks ago. After unpacking it, I was immediately convinced that its purchase hit the mark. The car’s proportions are well replicated, the paintwork is blemish-free and the model emblems are spot-on. The miniature’s appearance is also improved by the nicely crafted front and rear lights. In terms of quality, Ibiza in the 1:24 scale trumps its 1:43 counterpart, especially when it comes to replication of body proportions. This is somewhat surprising when you consider that both miniatures were produced by the same manufacturer – Edicola/IXO. In the bigger model some can pick on the lack of opening parts. However, for me this isn’t a flaw in this scale, because the lack of it makes the model look more natural.

Can the 1:24 scale step out of the shadow of more popular scales? It definitely deserves it. It costs less than models of renowned manufacturers in 1:43 scale, whilst offering a similar level of detail. Thanks to the models being bigger, they are better at mimicking real cars, especially in the photos. It’s also easier to notice subtle detail such as emblems and badges.

For quite some time now, partwork collection publishers have attempted to get the 1:24 scale in fashion. After France, Russia and Spain, publishing company Hachette piloted a series of 1:24 scale models in Poland earlier this year. Therefore, there’s a chance that the 1:24 scale will gain popularity and the perception about it will change. As long, as the quality matches that of the presented Ibiza.

P.S. All the best to all my readers in the New Year 2020!

Seat Ibiza 1.5 GLX 1984 (1:24) by IXO/Edicola
Partwork series - Coches Inolvidables (Salvat)

FSO Warszawa 203 Kombi 1965 (IST Models)

  Choć wielu uważa Warszawę kombi za jeden z najładniejszych samochodów z tego okresu, pochodzących z bloku wschodniego, nie stworzono jej b...